Insulinoma – nietypowy nowotwór

Insulinoma, czyli guz insulinowy, to specyficzny typ nowotworu trzustki. W przebiegu tego schorzenia unieśmiertelnieniu podlegają komórki beta, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Ta ich zdolność zostaje zachowana, co prowadzi do wystąpienia specyficznych objawów.

Triada Whipple’a

Triada Whipple’a, objaw, o którym wspominają chirurdzy w serwisie http://chirurgia-onkologia.com.pl/nazwiska-w-chirurgii/, pomaga w diagnostyce nowotworu opartej na badaniach obrazowych. W kontekście trzustki mówić można bowiem o kilku typach guzów nowotworowych, które jednak nie muszą dawać identycznych objawów. Jeśli natomiast u pacjenta w badaniu obrazowym wykaże się istnienie guza trzustki, a do tego uda się zaobserwować triadę Whipple’a, wówczas można postawić diagnozę guza insulinowego.

Czym jest Triada Whipple’a? To zespół objawów neurologicznych i hipoglikemia, które ustępują po podaniu glukozy.

Mechanizm triady Whipple’a

Objawy neurologiczne to między innymi splątanie, zawroty głowy, bóle głowy, a nawet drgawki i śpiączka. Są one niespecyficznym objawem ze strony centralnego układu nerwowego. W tym przypadku powstają jako odpowiedź na spadek poziomu glukozy we krwi. Przy zwiększonej podaży insuliny wynikającej z niekontrolowanego wzrostu komórek beta trzustki i ich zwiększonej aktywności dochodzi do przyspieszonego wychwytu glukozy. Organizm traci częściowo zdolność do utrzymania rezerwy energetycznej w postaci glukozy we krwi, a zatem komórki nerwowe, których zapotrzebowanie energetyczne jest wysokie, tracą możliwość poprawnego działania. Dochodzi do ich niedożywienia, stopniowej utraty funkcji, a nawet obumierania.

Insulina przyspieszająca wchłanianie glukozy powoduje, że jej stężenie we krwi szybko spada. Jest to szczególnie widoczne w czasie tzw. próby głodowej. Organizm jest wprawdzie zdolny do odtworzenia cukrów z rezerw energetycznych, ale stopniowo uwalniane zapasy są bardzo szybko użytkowane dzięki właśnie zbyt wysokiemu stężeniu insuliny. Objawy hipoglikemii ustąpią jednak, jeśli pacjentowi poda się bezpośrednio łatwo przyswajalną glukozę – wówczas po prostu jej stężenie wzrośnie na tyle szybko, że nawet przy zbyt wysokim stężeniu insuliny organizm będzie w stanie normalnie funkcjonować przez pewien czas.

Warto tu dodać, że triada Whipple’a nie zawsze jest widoczna w formie książkowej – insulinoma może dawać objawy o różnym nasileniu, dlatego u niektórych pacjentów będzie dochodziło do szybszego, a innych wolniejszego wychwytywania glukozy i nasilenie objawów neurologicznych, bo te są widoczne lub odczuwalne bezpośrednio, będzie bardzo zmienne. Nie wpływa to jednak na wartość diagnostyczną obserwacji – fakt, że pacjent odczuwa lżejsze objawy, niekoniecznie musi świadczyć o mniej zaawansowanym nowotworze. Alternatywną przyczyną mniejszego nasilenia triady będzie na przykład inna aktywność bazowa lub budowa guza trzustki.

Napisz komentarz!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *