Insulinoma – nietypowy nowotwór

Insulinoma, czyli guz insulinowy, to specyficzny typ nowotworu trzustki. W przebiegu tego schorzenia unieśmiertelnieniu podlegają komórki beta, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Ta ich zdolność zostaje zachowana, co prowadzi do wystąpienia specyficznych objawów.

Triada Whipple’a

Triada Whipple’a, objaw, o którym wspominają chirurdzy w serwisie http://chirurgia-onkologia.com.pl/nazwiska-w-chirurgii/, pomaga w diagnostyce nowotworu opartej na badaniach obrazowych. W kontekście trzustki mówić można bowiem o kilku typach guzów nowotworowych, które jednak nie muszą dawać identycznych objawów. Jeśli natomiast u pacjenta w badaniu obrazowym wykaże się istnienie guza trzustki, a do tego uda się zaobserwować triadę Whipple’a, wówczas można postawić diagnozę guza insulinowego.

Czym jest Triada Whipple’a? To zespół objawów neurologicznych i hipoglikemia, które ustępują po podaniu glukozy.

Mechanizm triady Whipple’a

Objawy neurologiczne to między innymi splątanie, zawroty głowy, bóle głowy, a nawet drgawki i śpiączka. Są one niespecyficznym objawem ze strony centralnego układu nerwowego. W tym przypadku powstają jako odpowiedź na spadek poziomu glukozy we krwi. Przy zwiększonej podaży insuliny wynikającej z niekontrolowanego wzrostu komórek beta trzustki i ich zwiększonej aktywności dochodzi do przyspieszonego wychwytu glukozy. Organizm traci częściowo zdolność do utrzymania rezerwy energetycznej w postaci glukozy we krwi, a zatem komórki nerwowe, których zapotrzebowanie energetyczne jest wysokie, tracą możliwość poprawnego działania. Dochodzi do ich niedożywienia, stopniowej utraty funkcji, a nawet obumierania.

Insulina przyspieszająca wchłanianie glukozy powoduje, że jej stężenie we krwi szybko spada. Jest to szczególnie widoczne w czasie tzw. próby głodowej. Organizm jest wprawdzie zdolny do odtworzenia cukrów z rezerw energetycznych, ale stopniowo uwalniane zapasy są bardzo szybko użytkowane dzięki właśnie zbyt wysokiemu stężeniu insuliny. Objawy hipoglikemii ustąpią jednak, jeśli pacjentowi poda się bezpośrednio łatwo przyswajalną glukozę – wówczas po prostu jej stężenie wzrośnie na tyle szybko, że nawet przy zbyt wysokim stężeniu insuliny organizm będzie w stanie normalnie funkcjonować przez pewien czas.

Warto tu dodać, że triada Whipple’a nie zawsze jest widoczna w formie książkowej – insulinoma może dawać objawy o różnym nasileniu, dlatego u niektórych pacjentów będzie dochodziło do szybszego, a innych wolniejszego wychwytywania glukozy i nasilenie objawów neurologicznych, bo te są widoczne lub odczuwalne bezpośrednio, będzie bardzo zmienne. Nie wpływa to jednak na wartość diagnostyczną obserwacji – fakt, że pacjent odczuwa lżejsze objawy, niekoniecznie musi świadczyć o mniej zaawansowanym nowotworze. Alternatywną przyczyną mniejszego nasilenia triady będzie na przykład inna aktywność bazowa lub budowa guza trzustki.

Leave a Reply