W jakich przypadkach stosuje się Fluoksetynę?

Fluoksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym z selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Fluoksetyna wpływa na substancje chemiczne w mózgu, które mogą być niezrównoważone u osób z depresją, paniką, lękiem lub objawami obsesyjno-kompulsywnymi. Fluoksetyna jest stosowana w leczeniu ciężkich zaburzeń depresyjnych, bulimii (zaburzeń odżywiania), zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, lęku napadowego i przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego.

Fluoksetyna jest czasem stosowana razem z innym lekiem zwanym olanzapiną (Zyprexa) w leczeniu depresji maniakalnej wywołanej zaburzeniem dwubiegunowym. Ta kombinacja jest również stosowana w leczeniu depresji po tym, jak co najmniej 2 inne leki zostały wypróbowane bez skutecznego leczenia objawów.

Ważna informacja

Nie należy stosować Fluoksetyny, jeśli pacjent przyjmuje również pimozyd lub tiorydazynę, lub jeśli pacjent jest leczony zastrzykiem błękitem metylenowym.
Nie należy stosować Fluoksetyny, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni stosowano inhibitor MAO, taki jak izokarboksazyd, linezolid, iniekcję błękitem metylenowym, fenelzynę, rasagilinę, selegilinę lub tranylcyprominę.

Po przyjęciu inhibitora MAO należy odczekać, co najmniej 14 dni, zanim będzie można zażyć Ffluoksetynę. Musisz poczekać 5 tygodni po zakończeniu stosowania fluoksetyny, zanim będziesz mógł przyjąć tioridazynę lub MAOI. Niektórzy młodzi ludzie myślą o samobójstwie, gdy po raz pierwszy przyjmują leki przeciwdepresyjne. Bądź czujny na zmiany nastroju lub symptomy.

Należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nowe lub nasilające się objawy, takie jak: zmiany nastroju lub zachowania, lęk, ataki paniki, problemy z zasypianiem, lub jeśli czujesz impulsywność, rozdrażnienie, pobudzenie, wrogość, agresję, niespokojny, nadpobudliwość (psychicznie lub fizycznie), więcej w depresji lub myśli o samobójstwie lub zranieniu się.

Przed przyjęciem tego leku

Aby upewnić się, że Fluoksetyna jest bezpieczna dla pacjenta, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli występuje:

  • Marskość wątroby
  • Choroba nerek
  • Cukrzyca
  • Jaskra z wąskim kątem
  • Napady padaczkowe lub epilepsja
  • Choroba afektywna dwubiegunowa (depresja maniakalna)
  • Historia nadużywania narkotyków lub myśli samobójcze
  • Jeśli pacjent jest leczony metodą elektrowstrząsową.

Fluoksetyna może przenikać do mleka matki i może zaszkodzić dziecku. Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią dziecka. Fluoksetyna nie jest zatwierdzona do użytku przez osoby poniżej 18 lat.

Jak należy przyjmować Fluoksetynę?

Należy przyjmować Fluoksetynę dokładnie tak, jak zalecił lekarz. Postępować zgodnie ze wszystkimi wskazówkami na etykiecie leku. Lekarz może od czasu do czasu zmienić dawkę. Nie należy przyjmować tego leku w większych lub mniejszych ilościach lub dłużej niż jest to zalecane.

Leave a Reply