Poltram combo – zastosowanie i sposób dawkowania leku

Poltram combo to lek opioidowy o działaniu przeciwbólowym dostępny wyłącznie na receptę. W poniższym artykule zapoznasz się z najważniejszymi informacjami związanymi z charakterystyką, zastosowaniem i dawkowaniem niniejszego preparatu. Zwrócimy Ci również uwagę na najważniejsze przeciwwskazania oraz skutki uboczne związane ze stosowaniem Poltram combo.

Poltram combo – charakterystyka leku

Poltram combo to lek z grupy opioidów zawierający tramadol oraz paracetamol, substancje wykazujące silne działanie przeciwbólowe. Niniejsza kombinacja oddziałuje na receptory bólowe zmniejszając, a nawet znosząc chwilowo dotkliwy ból.   Poltram combo jest jednak lekiem silnie narkotyzującym, którego siła porównywalna jest w około 30% do siły działania morfiny. Główny składnik niniejszego preparatu, tramadol polega na działaniu wychwytu zwrotnego serotoniny, który pozwala na skuteczne zmniejszenie doznań bólowych i znaczne podniesienie nastroju. Niniejszy proces (polegający na wychwycie zwrotnym serotoniny) wykorzystywany jest w lekach stosowanych w terapii zaburzeń nastroju, głównie depresji i zaburzeń lękowych.

Poltram combo – zastosowanie

Niniejszy lek stosuje się w terapii bólu o znacznym nasileniu związanym z przebytym niedawno urazem ciała, lub specyficzną chorobą charakteryzującą się silnym i nieustępującym bólem.

Poltram combo – przeciwwskazania i możliwe skutki uboczne

Wyraźnie zakazane jest stosowanie niniejszego preparatu w przypadku:

  • alergii lub nadwrażliwości na jeden z głównych składników leku;
  • ostrego zatrucia alkoholem , lub innymi substancjami oddłużającymi;
  • chorób neurologicznych, w tym padaczki nie poddającej się leczeniu;
  • stosowania równoległego leczenia włączającego leki z grupy inhibitorów MAS (stosowanych między innymi w terapii zaburzeń nastroju);
  • niewydolności wątroby, lub ostrej niewydolności nerek,

Stosowania niniejszego leku nie zaleca się również pacjentom, którzy:

  • cierpią z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej;
  • zmagali się w przeszłości z uzależnieniem opioidów;
  • przebyli niedawno uraz głowy lub znajdowali się we wstrząsie;
  • cierpią na niezidentyfikowane zaburzenia świadomości;
  • posiadają znaczące problemy z regulacją ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Stosowanie niniejszego preparatu może wywołać szereg działań niepożądanych, w tym zawroty głowy, senność i uczucie nudności.

Należy również zachować wszelką ostrożność w przestrzeganiu zalecanej dawki leku, ponieważ tramadol jest substancją silnie uzależniającą.

Poltram combo – sposób dawkowania

Dawkowanie niniejszego preparatu powinno być zgodne z zaleceniami lekarza. Powszechnie przyjmuje się jednak, że powyższego leku nie należy przyjmować częściej niż 2 razy na 6 godzin.

Leave a Reply